Archive for October, 2010

På nya mattan (NA-krönika)

Sunday, October 31st, 2010

leriga stövlar på matttan

Turkiet och EU (Norran ledare)

Saturday, October 30th, 2010

Turkiets tillväxt

Tea Party rörelsen…

Friday, October 29th, 2010

Tea party

Sämst i Europa…

Thursday, October 28th, 2010

Svensk kärnkraft

Objuden…

Wednesday, October 27th, 2010

Objuden