Archive for December, 2015

Nya hoppet…

Wednesday, December 30th, 2015

Nya hoppet

Vinnare och förlorare…

Tuesday, December 29th, 2015

Vinnare och förlorare

På mörka vatten…

Monday, December 28th, 2015

på mörka vatten

NA-kröniketeckning

Thursday, December 24th, 2015

Julsordin

NA-kröniketeckning

Saturday, December 19th, 2015

Cameron utan strid