Kontakt / Contact

Vill du använda Olle som illustrator och tecknare i något sammanhang? Tveka inte att ta kontakt!

Kom ihåg att alla bilder är upphovsrättsligt skyddade och att varje användning kräver tillstånd.

Du når Tecknar-Olle på e-post: tecknar-olle@fro.ac

 I'm ready color

English Do you wish to use Olle’s skills as an illustrator or cartoonist? Do not hesitate to contact him! Remember that all cartoons are protected by copyrights and that use requests permission every time. You can reach Tecknar-Olle at e-mail: tecknar-olle@fro.ac

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.