Om Olle / About Olle

Tecknar-Olle, eller Olle Johansson som han egentligen heter, är idag Sveriges ledande politiske tecknare, såväl inom landet som på den internationella arenan.

Han började sin tecknarbana i tidig ungdom och upptäcktes snabbt av veckotidningen Nord-Sverige på 70-talet och levererade politiska teckningar dit i många år.  År 1977 inledde han en anställning som nyhetstecknare på Sveriges Television i Sundsvall, där han verkade fram till 1988 då han lämnade televisionen för att istället börja arbeta som ledartecknare på tidningen Norra Västerbotten i Skellefteå.

I början av år 2007 lämnade Tecknar-Olle sin anställning på Norra Västerbotten för att helt bli frilansare. Detta eftersom förfrågningarna från andra tidningar såväl inom som utom landet blivit allt fler. Olle har dock ett avtal med Norra Västerbotten och hans teckningar kommer även i fortsättningen att återfinnas på tidningens ledarsida.

Även andra tidningar i landet använder Olles teckningar regelbundet, till exempel Nerikes Allehanda.

 

English 

Olle Johansson, in Sweden known as Tecknar-Olle, is today Sweden’s leading political cartoonist. He started his career at early age and was soon discovered by weekly magazine Nord-Sverige in the seventies and supplied them with political cartoons for many ears. In 1977 he was hired as a news cartoonist at Swedish national television (SVT) in Sundsvall, where he stayed until 1988 when he left television to work as an editorial cartoonist at daily paper Norra Västerbotten in Skellefteå, Sweden.

At the beginning of 2007, he left his employment at Norra Västerbotten to become a freelancing artist on a full-time basis. This because the number of job requests from other papers in Sweden as well as abroad kept increasing. Olle still has a contract with Norra Västerbotten, so his cartoons will be seen on the editorial pages of this paper even in the future.

Even other papers in Sweden use Olle’s cartoons on a regular basis, amongst others Nerikes Allehanda.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.