Info

Den här sajten ”tecknar-olle.se” är tillägnad Olle Johansson (Tecknar-Olle) som under många år har varit Sveriges ledande politiske tecknare, men som även producerat många satiriska teckningar på den internationella arenan. Kort sagt en av Sveriges absolut bästa tecknare.